Privacybeleid

PRIVACYBESCHERMING CHARTER
De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Als u wilt reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kunt u contact met ons opnemen door een brief of een e-mail te sturen.

Er worden geen gegevens automatisch verzameld door de site zelf. De enige gegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, hetzij in het kader van de uitwisseling van berichten, bijvoorbeeld door het verzenden van berichten op deze site, door met ons te communiceren per e-mail, via onze verschillende contactformulieren op de site, telefonisch contact op onze kantoren, enz... Alle andere informatie die automatisch kan worden verzameld, wordt alleen verzameld door statistische hulpmiddelen zoals Google Analytics en heeft alleen betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de nieuwste versie van uw browser, het web pagina's geraadpleegd, maar blijft volledig anoniem.

Om uw toegang tot de website te vergemakkelijken, kunnen we via een cookie een toegangscode en een wachtwoord opslaan. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verzonden en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het houdt de bezochte site bij en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek. Onze cookies worden voornamelijk gebruikt om de site te laten werken - technische sessie koekjes).

De informatie is alleen voor intern gebruik en zal daarom nooit worden doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet gelieerd aan ons bedrijf. Deze gegevens zullen echter op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden meegedeeld zonder de voorafgaande toestemming van de houder.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om het verlies, misbruik of wijziging van informatie die op onze site is ontvangen, te beschermen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

In overeenstemming met de wet hebt u te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, evenals het recht om er bezwaar tegen te maken, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te laten corrigeren.

Neem contact met ons op om dit recht uit te oefenen: Per post naar het volgende adres:

Fierce Immo Srl Louizalaan 231, 1050 Brussel België

U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: info@fierceimmo.com Of bel ons op 04 99 08 92 77

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die door middel van een hyperlink met de onze zijn verbonden.

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met dit beleid, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met ons kantoor op het adres dat op de site wordt vermeld.

 

Liquid error (layout/theme line 115): Could not find asset snippets/cart-drawer.liquid